ТЕМИ ПРОЕКТИ МРЕЖИ
Select language


Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
 
 
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е неправителствена нестопанска организация с мисия да подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията.
В съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност към Центъра е създадено консултантско подразделение - ЕнЕфект Консулт ЕООД, чиято основна дейност е извършване на енергийни обследвания и сертифициране на сгради, изготвяне на енергийни паспорти, консултации по внедряване на ISO 50001, както и различни проучвания и анализи.

 
ПОКАНА

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР
Общински енергиен мениджмънт: ползи, добри практики и възможности за внедряване в българските общини по програми на ЕС.
25 ноември 2020 г.

Програма на семинара

Вижте още...

АНАЛИЗИ
image/jpeg
 
АНАЛИЗИ
Може ли санирането на многофамилните сгради да намали нуждата от произ-
водство на електроенергия от конвенционални източници?
(Проект)

Доклад с политически препоръки - BG и ENG
Аналитична обосновка - BG и ENG
ВИЖТЕ ОЩЕ...
По проект "Нашите сгради" бяха изготвени няколко обзорни материала в помощ на бългаските власти в усилията им за разработ-
ване и утвърждаване на дългосрочни стратегии за обновяване.
ОБУЧЕНИЯ
image/jpeg
ПРОЕКТИРАНЕ
image/jpeg

ПАРТНЬОРИ

image/jpeg

FACEBOOK

image/gif

ЕкоЕнергия

image/jpeg
ПОРТАЛ

image/jpeg
НАМАЛЕНИЕ

Намалението продължава. Заповядайте в нашия офис.

Връзки | Контакти | Site map